Opći Uvjeti Poslovanja

UVJETI POSLOVANJA​

UVJETI KORIŠTENJA USLUGA INTERNETSKE STRANICE DIZAJNIRAJMAJICU.NET

VAŽNA NAPOMENA

Dizajniraj Majicu je Internet Trgovina specijalizirana za izradu personaliziranog tiska na majice,hudice – dukseve,šalice,torbe,kape i slično. Proizvodi koji su


Savjetujemo svakog kupca da obavezno prije obavljanja kupovine u internet trgovini SVIJET MAJICE obavezno pogledaju specifikaciju proizvoda i tablice sa veličinama da bi odabrali proizvod i veličinu koja im odgovara iz razloga jer dosta naših proizvoda spada u kategoriju usluge pošto mi vršimo uslugu tiska na majice i iz tog razloga po članku 79. Zakona o zaštiti potrošača kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora.Više možete pročitati dalje u tekstu pod naslovo “Trajanje i raskid ugovora(jednostrani raskid ugovora od strane kupca)”

Uvjet za korištenje DIZAJNIRAJ MAJICU Internet stranice je uspješna registracija Kupca. U procesu kupovine Kupcu će biti ponuđen prihvat ovih Općih uvjeta korištenja, čiji prihvat je preduvjet za korištenje usluga DIZAJNIRAJ MAJICU Internet stranice.

DIZAJNIRAJ MAJICU poziva Kupca da pogleda sadržaj Izjave o povjerljivosti.

DIZAJNIRAJ MAJICU preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun na DIZAJNIRAJ MAJICU. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem šest znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

JEZIK

Jezik komunikacije na dizajnirajmajicu.net je hrvatski književni jezik

CIJENE

Cijene su izražene u kunama (HRK), sadrže PDV, vrijede za sve načine plaćanja u trenutku obavljanja kupnje.

Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno. Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor, a po prirodi stvari ne može se raditi o automatskom unosu.
Takve situacije su izvanredne i za njih se unaprijed ispričavamo svojim kupcima jer ćemo ih biti prisiljeni obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.

AKCIJSKA PRODAJA

DIZAJNIRAJ MAJICU će periodično, po svojoj odluci stavljati određene proizvode na akcijsku prodaju.
Ti proizvodi će biti dostupni pod istim uvjetima svim kupcima ili će biti dostupni kupcima određene, točno specificirane skupine. Uvjeti akcijske prodaje bit će detaljno opisani, posebice trajanje akcijske prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. 
Nakon proteka roka akcijske prodaje, DIZAJNIRAJ MAJICU neće primati nove narudžbe po uvjetima koji se odnose na akcijsku prodaju kojoj je istekao rok.

NARUDŽBE

 

Zbog mogućnosti većeg broja narudžbi koje se istovremeno predaju u DIZAJNIRAJ MAJICU web trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu DIZAJNIRAJ MAJICU dobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.

DIZAJNIRAJ MAJICU će poduzeti sve potrebne mjere i angažirati sve moguće resurse kako bi ispunio u primjerenom roku isporuku naručenog proizvoda. U slučaju da DIZAJNIRAJ MAJICU dobavljač nema na raspolaganju naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca i ponuditi mu mogućnost kupnje proizvoda iz DIZAJNIRAJ MAJICU web trgovine koji je raspoloživ za isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti. DIZAJNIRAJ MAJICU otklanja odgovornost za posljedice opisane izvanredne situacije.

Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.

REKLAMACIJE I PRIGOVORI

Ukoliko ustanovite, prilikom prve uporabe, da je proizvod kojeg ste dobili neispravan ili njime niste zadovoljni, molimo vas da nas kontaktirate i slijedite navedene korake:

Pošaljite nam informacije s brojem narudžbe, brojem računa ili vašim korisničkim imenom i opisom reklamacije e-mailom na info@dizajnirajmajicu.net.

Poslat ćemo Vam potvrdu primitka reklamacije i, temeljem Vašeg opisa reklamacije, informaciju o tome:    

  • može li se proizvod zamjeniti za novi, 

  • može li se za proizvod vratiti novac,

U slučajevima kad se proizvod može zamjeniti za novi i kad se za proizvod može vratiti novac, na Vašu adresu šaljemo dostavnu službu koja prikuplja reklamirani proizvod i vraća na naše skladište. Kada proizvod stigne na skladište, šaljemo Vam obavijest o povratu novaca/slanju zamjenskog proizvoda. Povrat novca/zamjena za novi proizvod bit će odrađena unutar 2-3 dana, a najkasnije nakon 15 dana. U suprotnom nas kontaktirajte telefonski ili e-mailom na info@dizajnirajmajicu.net. 

Prema Zakonu o potrošačima nije moguće reklamirati proizvod koji je kupac izradio prema svojoj želji (Članak 79, stavak 3 Zakona o zaštiti potrošača).

Ako je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju pošiljke te vas u tom slučaju molimo da pošiljku ne preuzimate. Ukoliko oštećenje utvrdite nakon otvaranja pošiljke, sačuvajte originalnu ambalažu. Molimo vas da nas kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu. 

Slobodno dalje naručujte na našoj stranici.

Nadamo se da ćemo na obostrano zadovoljstvo riješiti Vašu reklamaciju.

TRAJANJE I RASKID UGOVORA (JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA OD STRANE KUPCA)

Ugovor koji Krajnji korisnik sklapa s T.O.”Barros” za kupoprodaju proizvoda i usluga je jednokratan ugovor o kupoprodaji proizvoda ili usluga koji je konzumiran isporukom robe ili usluge od strane trgovine DIZAJNIRAJ MAJICU te izvršenim plaćanjem od strane Krajnjeg korisnika, u slučaju da ne bude raskinut. Ovi Opći uvjeti poslovanja sastavni su dio Ugovora o kupoprodaji između trgovine DIZAJNIRAJ MAJICU i kupca.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ovlašteni ste jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora koji možete preuzeto ovdje : Obrazac za jednostrani raskid ugovora

U slučaju da se radi o proizvodima koji uključuju personalizirani tisak i tisak na majice,hudice,kape i sl. jednostrani raskid ugovora neće biti prihvaćen iz razloga jer je usluga već napravljena i nije moguće proizvode vratiti u prvotno stanje te poništiti odrađene usluge tiska.Osim u slučaju da se radi o proizvodima koji su isporučeni oštećeni ili pak da su isporučeni krivi proizvodi.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

Iznimka od ovog ovlaštenja odnosi se na proizvode za koje čl. 79. Zakona o zaštiti potrošača isključuje pravo na jednostrani raskid ugovora,a koji glasi:

Članak 79.

Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako je:

1. ugovor o uslugama trgovac u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena

2. predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom tržištu koje su izvan utjecaja trgovca, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja prava potrošača na jednostrani raskid ugovora

3. predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču

4. predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe

5. predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave

6. predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima

7. predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca

8. potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom

9. predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke

10. predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom pretplatničkih ugovora za takve publikacije

11. ugovor sklopljen na javnoj dražbi

12. predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila, usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju

13. predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak potrošača te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora.

Vaš zahtjev za zamjenu ispravnog proizvoda (npr. neodgovarajući broj odjeće, neodgovarajuća boja proizvoda) koji ste kupili smatrat će se jednostranim raskidom, pa Vas molimo da u tom slučaju obavezno ispunite obrazac za povrat proizvoda koji ste dobili uz proizvod kako bismo znali da želite zamjenu proizvoda.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke a koja nije najjeftinija standardna isporuka koju smo mi ponudili.

Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat.

Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete ili predate robu nama, odnosno osobi koju smo ovlastiti za primanje robe.

Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora, a ukoliko kupac želi može se obratiti trgovini DIZAJNIRAJ MAJICU na info broj ili Email adresu INFO@DIZAJNIRAJMAJICU.NET radi pribavljanja obavijesti o načinu, mogućnostima i uvjetima vraćanja proizvoda od strane trgovine DIZAJNIRAJ MAJICU.

Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom što je utvrđeno kao obveza potrošača u slučaju jednostranog raskida ugovora u zakonskom roku od 14 dana.

DIZAJNIRAJ MAJICU preporuča svojim kupcima prilikom preuzimanja proizvoda a u vezi s jednostranim raskidom ugovora u zakonskom roku od 14 dana:

– slika proizvoda‎ prikazuju načelan izgled te način uporabe proizvoda kao i prezentaciju proizvoda kako to predviđa proizvođač. Slika ne prikazuje do detalja konkretan proizvod koji se isporučuje kupcu, stoga DIZAJNIRAJ MAJICU preporuča kupcu da detaljno pregleda karakteristike proizvoda koji su navedeni u ponudi na Internet stranici DIZAJNIRAJ MAJICU prilikom izbora proizvoda.

– ako je ambalaža oštećena provjerite proizvod prije preuzimanja,dostavljaču skrenite pažnju na oštećenje ambalaže i zatražite da zabilježi i dokumentira stanje pošiljke. AKO KUPAC NE REKLAMIRA OŠTEĆENJE AMBALAŽE DOSTAVLJAČU U TRENUTKU PREUZIMANJA PROIZVODA, SMATRA SE DA JE PREUZEO PROIZVOD S NEOŠTEĆENOM AMBALAŽOM.

– ukoliko oštećenje na proizvodu utvrdite nakon skidanja ambalaže, sačuvajte originalnu ambalažu i što prije moguće kontaktirajte DIZAJNIRAJ MAJICU.

U slučaju da kupac naruči robu i odbije ju primiti bez razloga (ambalaža nije oštećena), T.O.”Barros” ima pravo uskratiti od uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos izravnih troškova povrata proizvoda. Trgovina DIZAJNIRAJ MAJICU odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći na ovom linku: Zakon o zaštiti potrošača

IZJAVA O POVJERLJIVOSTI I ZAŠTITI PODATAKA

Ova izjava o povjerljivosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja internet trgovine DIZAJNIRAJ MAJICU. Ova izjava o povjerljivosti podataka odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji se nalaze na Internet stranici 
dizajnirajmajicu.net i koji su korištenjem te stranice prikupljeni i pohranjeni u bazama podataka DIZAJNIRAJ MAJICU

T.O.”Barros” kao pružatelj usluga Internetske stranice dizajnirajmajicu.net pridržava se zakonskih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika.

Upućuju se Kupci Internet stranice DIZAJNIRAJ MAJICU (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici koji primaju administrativne poruke i newslettere (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke T.O.”Barros” prikuplja i kako ih koristi.

Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi povjerljivosti podataka može poslati e-mail poruku na adresu info@dizajnirajmajicu.net.

Upućuju se Kupci odnosno Korisnici da pažljivo pročitaju ovu Izjavu o povjerljivosti podataka. Pristupanjem ili uporabom internetske stranice dizajnirajmajicu.net, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže sa svim uvjetima povjerljivosti podataka i načinima uporabe internetske stranice dizajnirajmajicu.net.

Kada se određena fizička osoba želi registrirati kao Kupac dizajnirajmajicu.net Internet stranice, T.O.”Barros” će od njega zatražiti pružanje određenih informacija o sebi (osobnih podataka) kao što su ime i prezime, adresa (uključujući poštanski broj), e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, korisničko ime i lozinka.

Kada se određena fizička osoba želi prijaviti kao Korisnik za primanje DIZAJNIRAJ MAJICU obavijesti putem newslettera, T.O.”Barros” će od Korisnika zatražiti unos informacija o sebi (osobnih podataka) i to: ime i prezime (opcionalno), te e-mail adresu.

Elektronička potvrda o prihvatu Općih uvjeta poslovanja odnosno ove Izjave o povjerljivosti podrazumijeva da je Kupac odnosno Korisnik dao privolu za prikupljanje, obradu i podjelu svojih osobnih podataka sukladno ovoj Izjavi.

Ukoliko se Korisnik ne slaže s ovom Izjavom o povjerljivosti, upućujemo Korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi Internetsku stranicu dizajnirajmajicu.net.

Ovu Izjavu o povjerljivosti, T.O.”Barros” može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o povjerljivosti na DIZAJNIRAJ MAJICU Internet stranici. Izmjene izjave o povjerljivosti podataka stupa na snagu odmah nakon objave na Internetskoj dizajnirajmajicu.net.

Svaki Korisnik sam je odgovoran i dužan periodično pregledati ovu stranicu i proučiti bilo kakve promjene u Izjavi o povjerljivosti. Nastavak uporabe ove Internetske stranice od strane Korisnika nakon stupanja na snagu takvih izmjena, podrazumijeva da Korisnik potvrđuje i prihvaća sve uvjete tako izmijenjene Izjave o povjerljivosti.

T.O.”Barros” prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca odnosno Korisnika Internet stranice dizajnirajmajicu.net u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti osoba koje pristupaju na Internet stranicu DIZAJNIRAJ MAJICU, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, slanja newslettera Korisniku, radi provođenja svih operativnih i tehničkih aktivnosti radi realizacije Kupčevog zahtjeva za kupnjom robe te analizu podataka za interne svrhe.

Prikupljeni podaci su u elektroničkom obliku i zaštićeni SSL certifikatom koji enkriptira podatke i tako osigurava da se komunikacija između računala Kupca odnosno Korisnika i T.O.”Barros” odvija sigurnim protokolom.

Uključivanje u Identifikacijske aktivnosti i davanje osobnih podataka je odluka Kupca odnosno Korisnika. Ako Kupac odnosno Korisnik ne pruži tražene obavezne informacije za određenu aktivnost koja ih zahtijeva, neće mu biti dopušteno uključivanje u takvu aktivnost, jer bez tih podataka aktivnost neće biti tehnički provediva.

T.O.”Barros” neće dijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s drugim stranama osim u slučajevima navedenim u slijedećoj točki i u situaciji kada to pozitivni propisi zahtijevaju.

T.O.”Barros” će kada to potreba zahtijeva podijeliti osobne podatke Kupca odnosno Korisnika s:

1. Pružateljima usluga distribucije robe s kojima ima trajni ugovor te u tu svrhu za ispunjavanje narudžbi, isporuku paketa, slanje zemaljske pošte i e-mail pošte

DIZAJNIRAJ MAJICU obavještava Kupce da upisom telefonskog broja za kontakt od strane Kupca i potvrdom ovih Općih uvjeta i Izjave o povjerljivosti, Kupac daje privolu da ga ovlaštena osoba iz DIZAJNIRAJ MAJICU može kontaktirati putem telefona vezano za obavljanja usluge koja je predmet narudžbe Kupca Internet stranice dizajnirajmajicu.net.

Pružatelj usluga distribucije robe koji je s T.O.”Barros” u trajnom ugovornom odnosu, također može od Kupca zatražiti na uvid njegovu osobnu iskaznicu u trenutku isporuke paketa prilikom osobnog preuzimanja robe a sve u svrhu evidencije o tome tko je preuzeo paket. Ako Kupac odbije dati ove podatke, paket mu neće biti uručen.

DIZAJNIRAJ MAJICU obavještava Kupce da nakon registracije novog Kupca na Internet stranicu dizajnirajmajicu.net dostavlja e-mail poruku o novoj registraciji na e-mail s kojeg je prijava pristigla, kako bi Kupac aktivirao svoj profil stiskanjem linka u pristigloj e-mail poruci.

Isti je slučaj sa prijavom za primanje newslettera gdje T.O.”Barros” dostavlja Korisniku e-mail poruku tj. obavijest o prijavi na newsletter.

DIZAJNIRAJ MAJICU obavještava Korisnike da se vrlo često događa da već prijavljeni Korisnici prijavljuju svoje prijatelje, rođake, poznanike upisujuću njihovu e-mail adresu (nekad čak i druge osobne podatke) u prijavu za primitak newslettera bez da su o tome prethodno obavijestili T.O.”Barros” odnosno budućeg registriranog korisnika, i to zato što su zadovoljni uslugom trgovine DIZAJNIRAJ MAJICU ili ih prijavljuju, primjerice, na nagradnu igru. T.O.”Barros” zadržava pravo da nakon prijave za primitak newslettera uslijed tehničkih poteškoća ne budu odaslani newsletteri, administrativne obavijesti, obavijest o prijavi na newsletter i ostale poruke . Slijedom navedenog, T.O.”Barros” obavještava i poziva Korisnike: ako primite obavijest o kojoj smo prethodno govorili ili newsletter bez da ste se registrirali na dizajnirajmajicu.net Internet stranici, a ne želite primati newsletter, imate mogućnost odjaviti se s Internet stranice dizajnirajmajicu.net ili se odjaviti sa liste korisnika koji primaju newsletter. Imate mogućnost taj slučaj i prijaviti na info@dizajnirajmajicu.net radi efikasnije provedbe vaših zahtjeva i potrebnog drugog postupanja.

Kupac odnosno Korisnik u svakom trenutku ima mogućnost pristupa i promjene osobnih podataka koje pruži T.O.”Barros” Kupac odnosno Korisnik može promijeniti bilo koji od svojih osobnih podataka i slanjem e-mail poruke na info@dizajnirajmajicu.net. U toj e-mail poruci Kupac odnosno Korisnik treba navesti svoje ime i prezime, adresu i e-mail adresu, te koje informacije želi nadopuniti/promijeniti.

Ukoliko Kupac ne želi više biti registriran kao Kupac Internet stranice DIZAJNIRAJ MAJICU u svakom trenutku može poslati e-mail poruku na dizajnirajmajicu.net u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu.

Ukoliko Korisnik ne želi primati newsletter, u bilo kojem trenutku može odabrati opciju otkazivanja primanja newslettera odabirom opcije otkazivanja newslettera koja se nalazi u svakoj newsletter poruci ili slanjem e-mail poruke na info@dizajnirajmajicu.net.

Osobni podaci registriranog Kupca automatski se brišu šest mjeseci nakon što Kupac prestane biti registrirani Kupac Internet stranice DIZAJNIRAJ MAJICU.

Osobni podaci Korisnika prikupljeni u svrhu slanja newslettera čuvaju se za razdoblje u kojem je postignuto ostvarenje svrhe u koju su ti podaci prikupljeni. Dokle god je Korisnik zainteresiran primati newslettere, smatra se da se svrha – primanje newslettera – ostvaruje. Onog trenutka kada se Korisnik na bilo koji način (odjavom, e-mailom, prigovorom) očituje da više nije suglasan sa primanjem newslettera, taj se prikupljeni osobni podatak trajno, bez odgađanja briše iz baze podataka.

Zaštitu podataka T.O.”Barros” uzima ozbiljno i poduzete su razne mjere opreza kako bi zaštitili osobne podatke. Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje bežične mreže ne može biti 100% siguran. Kao posljedica toga, iako T.O.”Barros” provodi komercijalno razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka ne može jamčiti zaštitu bilo koje informacije prenesene na ili s Internet stranice dizajnirajmajicu.net te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi.

T.O.”Barros” preporuča Kupcima da brinu o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice dizajnirajmajicu.net. Preporučamo da prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirate velika i mala slova te brojeve te da svakako upotrijebite lozinku od barem 8 znakova. Lozinku preporučamo periodično promijeniti (barem jednom na godišnjem nivou).

Maloljetnici mlađi od 16 godina ne smiju koristiti svijet-majice.com Internetsku stranicu. T.O.”Barros” ne prikuplja ili zadržava informacije od bilo koga tko je mlađi od 16 godina te stoga ni jedan dio ovih Internetskih stranica nije dizajniran na način da privuče bilo koga tko je mlađi od 16.

PISANI PRIGOVOR, ODGOVOR, OBAVIJESTI

U slučaju da ste iz bilo kojeg razloga nezadovoljni možete uputiti pisani prigovor. 
DIZAJNIRAJ MAJICU vam omogućuje podnošenje pisanog prigovora putem pošte ili putem emaila info@dizajnirajmajicu.net. Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju imate prigovor, u prigovoru navedite broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime. DIZAJNIRAJ MAJICU će vam potvrditi primitak prigovora pisanim putem bez odgađanja, a odgovor vam po Zakonu mora stići u roku od 15 (petnaest ) dana od dana zaprimljenog prigovora.

NAČINI PLAĆANJA

DIZAJNIRAJ MAJICU Vam omogućuje kupnju odabranih proizvoda plaćanjem izravno putem interneta i to:

1. Plaćanje gotovinom po primitku pošiljke: 
Opcija plaćanja pouzećem Vam omogućuje da iznos narudžbe podmirite prilikom same dostave na navedenu adresu, tek kada robu vidite pred sobom. Plaćanje pouzećem nije moguće kod osobnog preuzimanja na našem skladištu. Plaćanje pouzećem se vrši isključivo u gotovini, dostavljaču prilikom same isporuke na navedenu adresu. U slučaju da primatelj nije u mogućnosti zaprimiti pošiljku na definiranoj dostavnoj adresi u trenutku dostave, dostavljač ostavlja obavijest o prispijeću pošiljke.

2.Virmansko plaćanje(internet bankarstvo,uplata općom uplatnicom na banci ili pošti)
Po zaprimljenoj uplati, poslat ćemo vam naručene proizvode.

NAPOMENA: za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo (prema izvodima iz banke – u pravilu, sljedeći radni dan).

DOSTAVA

DIZAJNIRAJ MAJICU obavlja dostavu proizvoda i usluga na području Republike Hrvatske. Vaša pošiljka je osigurana od gubitka u dostavi. Više o našoj usluzi dostave možete dobiti na naš kontakt telefon. Rok dostave je od 3-5 radnih dana,ukoliko bi iz nekog razloga taj rok bio duži kontaktirati ćemo vas i obavijestiti o nastaloj situaciji.

Uvjeti dostave
Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 500,00 kn. Za naručenu robu u iznosu manjem od 500,00 kn, dostava se naplaćuje u paušalnom iznosu od 35,00 kn.

NAPOMENA: Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu dostave. Pošiljke za otoke koji nisu na rasporedu, bit će dostavljene u roku od 3-5 radna dana.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

DIZAJNIRAJ MAJICU odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama sukladno pozitivnim propisima posebice Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske.

Preuzmi uvjete poslovanja PDF

Shopping Cart
Ova Internet stranica koristi kolačiće kako bi vam osigurali što bolje iskustvo korištenja naše web trgovine.